شرکت توسعه افزار مانی

آموزشهای ویندوزی

مدت زمان ویدئوهای مجموعه : 0 دقیقه
در این مجموعه آموزشهایی از تجربیات کاری گروه مانی از فعالیت با نرم افزارهای تحت ویندوز قرار دارد. تمام ویدیوها توسط گروه مانی تولید شده و به مرور زمان نیز افزوده خواهند شد.
طراح سایت :گروه مانی