ابتدا دیسک ویندوز ده را در رایو قرار دهید

از منوی استات گزینه CMD را جستجو کنید

در صفحه CMD دستور زیر را Paste  کنید

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess

بجای D که نام درایو است ، نام درایوی که دیسک ویندوز در آن میباشد را نوشته و کلید اینتر را بفشارید و صبور باشید تا کار تمام شود.