شرکت توسعه افزار مانی

افتخارات کسب شده گروم مانی

به پاس تلاش گروه مانی در خصوص ارائه خدمات و پشتیبانی محصولات ، مشتریان ارزشمند ما ، تقدیرهای زیر را اعطا نمودند.

 

طراح سایت :گروه مانی