یکی دیگر از محصولات گروه مانی ، اجرای نرم افزار کاملا سفارشی کارپردازی و تدارکات در کرمانشاه می باشد.

تیم برنامه نویسی گروه مانی موفق به اجرای نرم افزار منسجم کارپردازی و تدارکات گمرک کرمانشاه شد.

شما نیز چنانچه برای مدیریت واحد تدارکات و کارپردازی مجموعه خود نیاز به نرم افزار آنهم کاملا سفارشی دارید با ما تماس بگیرید.