حتما با این مشکل روبره شده اید که جی میل اجازه پیوست نمودن برخی پسوندها را نمی دهد.

برای این مورد که البته یک مشکل نیست اینجا کلیک نموده و آموزش را در مجموعه ایمیل و اینترنت مطالعه نمائید.