عسکل ملکه یکی دیگر از نمونه سایت های طراحی شده توسط گروه مانی می باشد.

این سایت در زمینه ارائه عسل مرفوب در کردستان فعالیت دارد.

برای دیدن این سایت طراحی شده اینجا کلیک نمائید.