در نسخه 9 محصولات امنیتی شرکت Eset ایست،استفاده از نام کاربری و رمز یا username و password کنار گذاشته شده و میبایست از سریال استفاده نمائید.

حال اگر سریال را ندارید و همان نام کاربری و رمز را دارید نگران نباشید،ابتدا اینجا کلیک کنید حال در کادرهای ظاهر شده نام کاربری و رمز را وارد نموده و کلید Convert را کلیک نمائید تا در همان صفحه سریال برای نسخه 9 را به شما نمایش دهد.