شرکت توسعه افزار مانی

مرکز آموزش راه اندازی شد

با توجه به اینکه برای بسیاری از مشتریان پس از خرید محصولات سوالاتی بوجود می آید از اینرو مرکز آموزش گروه مانی در اینجا راه اندازی شد.

طراح سایت :گروه مانی